بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی

چکیده

کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می کنند. با تشخیص فرصت ها و اقدام به بهره برداری از آن ها، فرایند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به پیش می رانند. درحالی که کارآفرینی به طور معمول به عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش های تاریک و مبهم این مفهوم می پردازد. کارآفرینی جنایی در جرائم سازمان یافته مشاهده می شود بطوریکه کارآفرینان مجرم به منظور بهره برداری از فرصت های بازارهای غیرقانونی دست به سازمان دهی کسب وکار جنایی می زنند. با توجه به راهبرد و منابع در دسترس از فرصت های کارآفرینانه می توان به روش های مختلف بهره برد. از آنجایی که جرائم سازمان یافته به صورت منطقه ای و همچنین در سطح جهان در حال رشد است، لازم است سازمان های مجری قانون درک خود از کارآفرین راهبرد جنایی را بالا ببرند. این مقاله سعی دارد مسائل کلیدی در کارآفرینی مجرمانه را کشف و شناسایی کند و همچنین به بررسی رفتار سازمانی و توسعه نهادهای غیرقانونی بپردازد. این مقاله مفهومی و ترویجی برای اولین بار در ایران، مفهوم کارآفرینی جنایی را ارائه می دهد. برای این مهم از روش تحقیق کتابخانه ای ساختاریافته و مطالعه عمیق ادبیات موجود در مقالات و کتب مرتبط استفاده شده است. لذا ابتدا به تعریف کارآفرینی و کارآفرینی جنایی پرداخته شده و سپس با ارائه جامع دیدگاه های نظری، به توصیف جرائم سازمان یافته و سازمان های غیرقانونی می پردازد. پس از آن، کارآفرینان و جرم در قالب کارآفرینی غیرقانونی و در پایان راهبرد جرم ترکیب می شوند. امید است این مقاله بتواند توجه محققان را برای بررسی های بومی این موضوع در کشور به خود جلب نماید.

کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی جنایی، کسب وکار مجرمانه (غیرقانونی)، جرم سازمان یافته، سازمان های غیرقانونی، راهبرد جرم.

نویسندگان:
مجتبی ناهید، رقیه ایزدی

فصلنامه رشد فناوری – سال سیزدهم، شماره ۵۱، تابستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *