تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) در ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور

چکیده

امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از امتیازات مالیاتی برای تأثیر‌گذاری بر اقتصاد منطقه‌ای استفاده می‌شود؛ هرچند اغلب سرمایه‌گذاران اظهار می‌کنند که این مشوق‌ها در مقایسه با سایر موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری چندان مهم نیستند. به هرحال، برای سیاستگذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته، تعیین شرایط و چارچوب منسجم برای بهره‌مندی از امتیازات مالیاتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بررسی تأثیر آنها بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید، چالشی جدی است. نظام مالیاتی ایران یکی از معدود نظام‌های مالی دنیاست که شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق‌های مالیاتی برای طیف وسیعی از مخاطبان است. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) بر اشتغال شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته کشور برای دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۷۵ است. در این مقاله از روش گروه کنترل ترکیبی (SCM) استفاده شده است. در این روش واحدهای کنترل مناسب به‌صورت سیستماتیک از یک فرایند بهینه‌یابی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور نداشته‌اند.

کلیدواژه ها: امتیازات مالیاتی؛ معافیت‌های مالیاتی؛ مناطق کمتر توسعه‌یافته؛ گروه کنترل ترکیبی

نویسندگان:

سید حسین ایزدی: دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور

 یگانه موسوی جهرمی: استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

 محمد رضا رضوی: استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 فرهاد خداداد کاشی: استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

فصلنامه مجلس و راهبرد – دوره ۲۵، شماره ۹۳، بهار ۱۳۹۷٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *