امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیک به توسعه و توازن در ایران

چکیده

در این مقاله با برجسته ‏کردن رابطه امنیت و توسعه در چارچوب معادلات ژئوپلیتیک منطقه ‏ای، تلاش می‏شود تصویری متفاوت از اثرگذاری معادلات امنیتی فراملی بر توسعه و توازن در ایران ارائه شود. به باور نگارنده، ارتباط میان دو سطح داخلی و بین‏المللی از طریق معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه ‏ای، زوایای متفاوتی را در این زمینه پیش رو می‎‏نهد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه ‏ای چه تأثیری بر توسعه و توازن در ایران داشته ‏اند؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می‏شود که ویژگی‏ های محیط امنیتی خاورمیانه باعث ناپایداری و نامتوازنی توسعه در ایران شده است.
 

کلیدواژه‌ها: توسعه ملی؛ توازن منطقه‏ای؛ ژئوپلیتیک؛ نظم امنیتی؛ مجموعه امنیتی خاورمیانه

نویسنده:

رضا خلیلی: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول)

فصلنامه مطالعات راهبردی – دوره ۲۰، شماره ۷۸ – شماره پیاپی ۴، زمستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *