توسعه صنایع با فناوری سطح بالای ایران، تأمین مالی (سرمایه‎گذاری) و عوامل نهادی غیررسمی

چکیده

در سال‌های اخیر شرکت‌های با فناوری سطح بالا و محصولاتشان، نقش‌های بیشتر و مهمتری در توسعه اقتصاد کشورهای مختلف داشته‌اند و به همین دلیل صنایع با فناوری سطح بالا از جایگاه ویژه‎ای برخوردار شده است. تحقیـق حاضـر در چارچوب نهادگرایی، به بررسی تاثیر عوامل و مولفه‎های نهادهای غیر رسمی ‎(فرهنگ) سرمایه‎گذاری بر توان تامین مالی این صنایع و افزایش سرمایه‎گذاری (از عوامل اصلی) در روند توسعه صنایع با فناوری سطح بالای کشور و ارتقاء تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته است.
برای استخراج و سنجش عوامل نهادی موثر بر تصمیمات سرمایه‎گذاری در صنایع با فناوری سطح بالا با بهره‎گیری از روش ترکیبی پس از مطالعه ادبیات و اسناد و انجام مصاحبه با خبرگان مقوله‎بندی عوامل ۲۲گانه فرهنگی در سه مقوله ارزش‌ها و نگرش‎ها، فضا و امکانات، و رفتارها از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون برای آزمون فرضیه ‏های تحقیق استفاده شد. این تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. مشخص شد رابطه بین تامین مالی یا سرمایه‎گذاری در این صنایع و مقوله‌های سه‎گانه فرهنگی، و همچنین رابطه بین گویه‎ها و مقوله‌های سه‎گانه موثر بر سرمایه‎گذاری معنی‎دار است. در نتیجه بدون توجه و سیاست‎گذاری برای رفع (یا تقویت) عوامل نهادی شناسایی شده ۲۲گانه برای تأمین مالی توسعه صنایع مذکور، منابع سرمایه‎ای کارآمد تامین نخواهد شد.

کلیدواژه ها: توسعه تامین مالی و سرمایه‎گذاری؛ صنایع با فناوری سطح بالا؛ نهاد غیررسمی؛ فرهنگ سرمایه‎گذاری

نویسندگان:

علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر انواری رستمی

حمیدرضا اسماعیلی : دانشگاه تربیت مدرس

مجله مدیریت نوآوری – دوره ۵، شماره ۳ – شماره پیاپی ۱۷، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *