جامعه متحول، مخاطره و امنیت نرم

چکیده مقاله:
جوامع انسانی در گذار اجتماعی وتاریخی خود با تغییرات و تحولاتی که تجربه می کنند مورد شناسایی و باز شناسی قرار می گیرند. هرچند که کمّ و کیف و آهنگ این تحولات در جوامع مختلف میزان و صورت واحدی ندارد. امر تحول اجتماعی به رغم همه ی تفاوت هایی که دارد امری غیر قابل اجتناب است. این تحول صورتی فراگیر دارد به گونه ای که کل جامعه، در معنای تمامیت اجزای سازنده آن از حیث ساختاری، فرایندی و عاملیتی آن، دستخوش تغییر می شود. چنین وضعیتی موجب شده که از جوامع جدید به عنوان جوامع متحول و فرّار یاد شود. تحول جوامع به خصوص زمانی که صورتی وسیع و گسترده پیدا می کند کمیت، کیفیت و ضریب امر مخاطره و امنیت را نیز مواجه با تغییر می کند که تحلیل و تبیین آن، بخش قابل ملاحظه ای از اندیشه و نوشته های مربوط به مخاطره و امنیت را معطوف به خود ساخته است. در این مقاله تلاش می-شود که به شیوه ی استدلال نظری چرخش های به وجود آمده در حوزه ی مباحث مربوط به جامعه، مخاطره و امنیت را مورد بررسی قرار داده و با اختیار نمودن رویکرد برساخت گرایی با بیان فضای مفهومی و نظری سه برساخته ی: جامعه متحول، مخاطره و امنیت نرم و نیز پیوند بین آن ها مورد بررسی قرار گیرد. کلید واژه ها: جامعه متحول، مخاطره، امنیت، امنیت نرم، برساخت-گرایی

کلیدواژگان: جامعه متحول ، مخاطره و امنیت نرم

نویسنده:

غلامرضا غفاری

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی – شماره ۴۲, دوره دوم، تابستان ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *