هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مجدد پرسشنامه کارآمدی خانواده (S.FEQI) انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان متأهل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه­ها و طلاب متأهل سطح دو و سه حوزه­های علمیه شهر قم بود که تعداد ۳۹۱نفر از آنان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از نظریه کلاسیک اندازه‌گیری و نظریه پرسش‌ـ پاسخ و توسط نرم‌افزارهای SPSS، MULTILOG و R تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که قدرت تمییز و میزان آگاهی ۱۹ پرسش به اندازه کافی نیست، گزینه‌هایی که نشان‌دهنده کارآیی «بسیار کم» و «کم» هستند، نمی‌توانند پاسخ‌گویان را از هم تفکیک کنند، از این‌رو می‌توان این دو گزینه را با هم ترکیب و پرسشنامه را اصلاح کرد. درنهایت پرسشنامه کارآیی خانواده با شصت پرسش می‌تواند سه مؤلفه بینشی، حقوقی و اخلاقی را به ترتیب با ۲۰، ۱۴ و ۲۶ پرسش اندازه‌گیری کند.

کلیدواژه ها: خانواده؛ کارآمدی؛ هنجاریابی؛ دانشجویان؛ طلاب

نویسندگان:

جعفر هوشیاری: دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی و عضو گروه علوم تربیتی موسسه آموزش عالی بنت‌الهدی

 حسن تقیان: دانشجوی دکتری دانشکده روان‌‌شناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی العالمیه

 محمدمهدی صفورایی پاریزی: دانشیار روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی – سال دهم، شماره ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *