چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت های ایران

چکیده

دنیای جهانی شده امروز، با گذر از نظم وستفالیایی، انحصار ایفای نقش در عرصه بین الملل را از دستان دولت خارج ساخته است. از جمله عوامل غیردولتی موثر در صحنه بین المللی، اعتقادات دینی بطور اعم و مسئله زیارت بطور اخص است. تاثیر بین پدیده زیارت بر محیط سیاسی بین المللی ما را به سوی پدیده “دیپلماسی زیارت” راه می نماید. در این پژوهش در صددیم با نگاهی توصیفی- تحلیلی تعریفی نو و متناسب با عصر حاضر از “دیپلماسی زیارت” ارائه دهیم. پرسش اصلی بدین شرح است « ایران چگونه می تواند از ظرفیت های دیپلماسی زیارت برای رشد قدرت نرم خود بهره برد؟ ». برای رسیدن به پاسخ از این فرضیه استفاده می کنیم: «دیپلماسی زیارت برای جمهوری اسلامی ایران می تواند بعنوان ابزاری بسیار قوی جهت اثرگذاری بر افکار عمومی جهان اسلام و بتبع دولت های این منطقه بکار رود». بر این مبنا در مقاله حاضر ضمن مطالعه رابطه سیاست با زیارت، به بررسی چیستی “دیپلماسی زیارت” و ظرفیت های ایران در این حوزه می پردازیم. با توجه به اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی و تاثیر گذاری بر افکار عمومی ملت ها، دیپلماسی زیارت می تواند عامل مهمی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت عمل نماید.

کلیدواژه ها: دیپلماسی زیارت؛ جهانی شدن؛ دیپلماسی عمومی؛ دیپلماسی گردشگری؛ افکار عمومی

نویسندگان:

محمد شیخ الاسلامی: استادیار گروه روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

 علی شمس آبادی: داشجوی رشته روابط بین الملل دانشکده وزارت خارجه  

فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی – دوره ۹، شماره ۳۱، تیر ۱۳۹۶

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *