فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان

چکیده

مفسران و قرآن‌پژوهان بسیاری از گذشته تاکنون ارتباط آیات را مسلم انگاشته و کوششی فراوان در برقراری ارتباط میان آیات قرآن دارند. این گروه هرچند به‌صراحت از فواید پیوستگی آیات سخن نمی‌گویند و فواید ارتباط را برنمی‌شمارند، اما پرواضح است که از طرح بحث پیوستگی و برقراری ارتباط میان آیات، فواید خاصی را دنبال می‌کنند که برخی از آن فواید عبارت‌اند از سنجش نظریات تفسیری، ادبیات آیات، انکار تحریف قرآن، کشف باورها و اعتقادات، شبهه‌زدایی از ساحت قرآن، چینش منطقی آیات، فهم مفاهیم کلامی و… . در برابر این گروه، شماری اصل پیوستگی را باور نداشته و فایده‌مندی ارتباط میان آیات را برنمی‌تابند. بر این اساس در این نوشتار، فوایدی که گروه نخست می‌توانند برای بحث پیوستگی مطرح کنند، شمارش می‌شود و آن‌گاه تأملاتی که گروه دوم می‌توانند نسبت به آن فواید داشته باشند، بیان می‌گردد.

کلیدواژه ها: پیوستگی آیات؛ ارتباط آیات؛ تفسیر؛ اعجاز قرآن

نویسنده:

محمد بهرامی: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فصلنامه پژوهش های قرآنی – دوره ۲۱، شماره ۸۰، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *