تحلیلى نوین از آیات کنز

چکیده

پدیده «کنز» از جمله انحرافات اقتصادى است که در آیات ۳۴و۳۵ سوره «توبه» از آن مذمت شده، ولى با وجود این، در ادبیات اقتصادى کمتر به آن توجه شده است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیلى فقهى ـ اقتصادى، ضمن بررسى نقادانه نظریه هاى اندیشمندان اسلامى درباره مفهوم «کنز» در آیات یادشده، به این نتیجه رسیده که با آنکه مشهور مفسران و فقها مفهوم آیات ۳۴و۳۵ سوره «توبه» را به عدم پرداخت زکات محدود کرده اند، ولى دقت در سیاق این آیات نشان مى دهد موضوع کنز مستقل از زکات است. بر اساس این دیدگاه، مفهوم قرآنى «کنز» به معناى پولى است که در چارچوبى که خداوند متعال معین نموده است، مصرف نشود. دایره این مفهوم مصادیقى را بیش از آنچه کنز عرفى شامل مى شود، دربردارد.

کلیدواژه ها: کنز، زکات، تقاضا، سفته بازى، پول، ذخیره ارزش بودن پول.

نویسندگان:

سیدمحمدعلى موسوى / دانشجوى دکترى فلسفه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره

محمود عیسوى / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایى                     

ماهنامه معرفت – سال بیست و چهارم، شماره ۱۱ (پیاپی ۲۱۸)، بهمن ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *