نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری

چکیده

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة تعارض قوانین، شاهد ظهور اصول بین‌المللی با هدف حمایت حداکثری هستیم که بر قلمرو قوانین ملی کشورها بی‌تأثیر نبوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نقش آن‌ها می‌تواند برای انتخاب قانون حاکم به‌خصوص در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری قابل توجه باشد. در این مقاله سعی می‌شود با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و شکل‌گیری یک نظم عمومی بین‌المللی تحت تأثیر این اصول، نقش آن‌ها برای انتخاب قانون حاکم بر چارچوب نقض این حقوق بررسی شود.        

کلیدواژه ها: تلقی حق مکتسبه؛ قواعد حل تعارض؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ نظم عمومی بین‌الملل؛ نقض حقوق مالکیت فکری

نویسندگان:

نجادعلی الماسی: استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

عباس احدزاده: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات قم)

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی – دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *